civil projects

Waterdicht inpakken of…

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en verandert het weerbeeld. Gecombineerd met het oprukken van verharding in stedelijk gebied heeft dit een toename van wateroverlast en een verlaging van de grondwaterstand als gevolg. Het bewustzijn van de noodzaak om anders om te gaan met water neemt toe. De conventionele technische maatregelen en oplossingen voldoen niet meer.

Gauris adviseert uw graag over watermanagement en wateropvang bij snelwegen en in steden voor het bufferen van regenwater.

In Nederland hebben we gebieden met een slappe, weinig draagkrachtige bodem. Vooral in de stedelijke gebieden in het westen is de bodem slap en staat het grondwater dicht onder het maaiveld. Het is noodzakelijk deze ondergrond op te hogen voordat er bebouwd kan worden. EPS (geëxpandeerd polystyreen) wordt gebruikt als ophoogmateriaal om zettingen in grond- en zandlichamen te voorkomen. Het lichtgewicht materiaal is de ideale basisconstructie voor ophoging in een kort tijdsbestek met een flinke kostenbesparing.

EPS is een bijzonder lichtgewicht, op druk belastbaar en vormvast materiaal. Door vervanging van een zandconstructie door een lichte constructie met EPS wordt stabiliteitsverlies in de bodem voorkomen en wordt de ondergrond ontlast. De EPS blokken worden nadat ze zijn aangebracht vloeistofdicht ingepakt met LDPE folie.

We adviseren u graag welke oplossing het beste past bij uw vraag. 

Lees verder:

Toepassingen

EPS blokken in Hoorn

EPS blokken in Hoorn

Voor GWW leveren we GEO-textiel

Voor GWW leveren we GEO textiel

inpakken vuilstortlocatie

Inpakken vuilstortlocatie

Z

GEO textiel (woven en non-woven)

Geotextiel wordt in weg- en waterbouwkundige constructies toegepast om stabiliteit en duurzaamheid te bevorderen; voorbeelden zijn grondwapening en asfaltwapening. Daarnaast wordt geotextiel gebruikt als bescherming, het scheiden van lagen, filtering en drainage. De functie is afhankelijk van het type textiel.

geo textiel
 • Woven & non-woven
 • ormvast
 • Licht en daardoor makkelijk te verwerken
 • Absorbeert plaatselijke spanningen
 • Stabiliseert de ondergrond
 • Waterdoorlatend
Z

EPS blokken

In de GWW wordt op grote schaal EPS toegepast. Enerzijds om te voorkomen dat er ongewenste zettingen plaatsvinden, anderzijds om tegemoet te komen aan de snelle doorlooptijden van projecten.

Door de eigenschappen van EPS is het mogelijk om een onderconstructie te bouwen waarbij nagenoeg direct de bovenconstructie kan worden opgebouwd. Met EPS is slechts een fractie van de tijd nodig die men vroeger nodig had in gebieden met een slechte bodemgesteldheid.

eps blokken
 • Volledig recyclebaar (gemaakt van gerecycled materiaal)
 • Licht daardoor makkelijk en snel te verwerken
 • Speciaal ontwikkeld voor GWW
 • Direct belastbaar
 • Veilig en onderhoudsvrij
Z

EPDM

Europese EPDM, leverbaar in diverse diktes (van 0,75 tot 1,5 mm).

EPDM folie is gemaakt van rubber, is sterk en behoud voor zeer lange tijd zijn natuurlijke rek. Ook is de folie goed bestand tegen UV-straling en kan minstens 20 jaar mee. EPDM folie is iets buigzamer dan PVC folie. EPDM is goed bruikbaar bij infra / gww projecten.

epdm folie
 • Hoge elasticiteit (+/- 400%)
 • Soepel materiaal
 • Lange levensverwachting (>20 jaar)
 • 10 jaar garantie
 • UV bestendig

Voor meer informatie over civil projects kunt u contact opnemen met Martijn Riewald

martijn riewald
inpakken vuilstortlocatie

Bekijk onze civil projects